Archive for the ‘traballos’ Category

TRABALLO

ENTRADA                                                         FECHA
#1º test- os inicios do mundo moderno                   05-10-2009
#Resumo do 1º test – os inicios do mu-                   13-11-2009
do moderno
#2º test -renacemento e reforma                             13-11-2009
#Resumo do 2º test- renacemento e re-                  13-11-2009
forma
#3º test-ilustración e reformismo                             13-11-2009
#Resumo do 3º test- ilustración e refor-                  13-11-2009
mismo
#4º test- a época do barroco                                    13-11-2009
#Resumo do 4º test- a época do barro-                   13-11-2009
co
#Plantilla de A&C de texto                                        17-11-2009
#Acontecementos do séculoXVIII                             03-12-2009
#Acontecementos da 1ª metade do sé-                    03-12-2009
culo XIX.
#5º test- crise do A.R e revolucións atlán-                04-12-2009
ticas
#Resumo do 5ºtest- crise so A.R e revolu-               04-12-2009
cións atlánticas.
#Resumo do 6º test-revolucións nacionais               04-12-2009
e democráticas
#Despotismo ilustrado na monarquía hispá-            04-12-2009
nica
#6º test- revolucións nacionais e democráti-            07-12-2009
cas
#Modelo de exame da 1ª avaliación                         07-12-2009
#Comentario de texto: A masonería                         12-12-2009
#Comentario de texto: A importancia da e-              12-12-2009
ducación
#Comentario de texto: A toma da bastilla                 12-12-2009
#Comentario de texto: A declaración de in-              12-12-2009
dependencia dos EEUU

APORTACIÓNS
#A unificación italiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Unificaci%C3%B3n_de_Italia
http://www.portalplanetasedna.com.ar/imper21.htm
http://candamo.iespana.es/mundo/europa/unifital.htm
#- Institucionalización da Revolución Francesa: A Constitución de 1791.
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_francesa_de_1791
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/revfran/asamblealegislativa.htm
http://www.google.es/search?q=constitucion+francesa+de+1791&hl=es&client=firefox-a&rls=com.mandriva:en-US:official&hs=u06&sa=G&tbs=tl:1&tbo=u&ei=KyEhS8biF-CfjAeBndXMBw&oi=timeline_result&ct=title&resnum=11&ved=0CCUQ5wIwCg
http://ve.kalipedia.com/historia-colombia/tema/preambulo-constitucion-francesa-septiembre.html?x1=20080803klphishco_6.Kes&x=20080803klphishco_8.Kes

Anuncios